KANGAROO HN chỉ áp dụng 3 phương thức thanh toán:

1.            Thanh toán bằng tiền mặt:

Khách hàng đặt hàng >> KANGAROO HN chuyển hàng tới cho khách hàng >> khách hàng nhận hàng và thanh toán cho nhân viên giao hàng.

2.            Thanh toán chuyển khoản trước khi nhận hàng:

Khách hàng đặt hàng và thanh toán chuyển khoản 100% giá trị đơn hàng >> KANNGAROO HN chuyển hàng tới cho khách hàng >> khách hàng nhận hàng và xác nhận đơn hàng cho nhân viên giao hàng.

3.            Thanh toán đặt cọc bằng chuyển khoản trước và thanh toán nốt tiền mặt sau khi nhận hàng:

 Khách hàng đặt cọc trước 30% giá trị đơn hàng bằng chuyển khoản >> KANGAROO HN chuyển hàng tới cho khách hàng >> Sau khi nhận hàng khách hàng thanh toán nốt 70% số tiền còn lại bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng >> Xác nhận đơn hàng cho nhân viên giao hàng.

4.        Thanh toán hóa đơn giá trị gia tăng ( VAT )

Giá các sản phẩm trên website: kangaroohn.vn là giá đã bao gồm VAT